ActiZ Benchmark Zorg

Op deze website kunt u algemene informatie over de ActiZ Benchmark Zorg vinden en al uw benchmarkzaken regelen.

Inloggen

Nieuwsberichten

Over de Benchmark

Alles overzichtelijk in één dashboard

ActiZ Benchmark Zorg presenteert actuele cijfers en scherpe branchebeelden waardoor verbetermogelijkheden voor uw organisatie geïdentificeerd kunnen worden.

Actueel
Het brede aanbod aan benchmark pijlers biedt een rijk en actueel inzicht in de prestaties van uw zorgorganisatie en van de branche.

Interactief
In de online rapportage omgeving kunt u continue uw benchmarkdata analyseren, inzoomen tot op detailniveau en eigen rapportages maken.

Flexibel
Het gebruiksgemak, de aantrekkelijke presentatie van resultaten en de mogelijkheid om eigen vergelijkingen te maken bieden veel flexibiliteit voor een individuele zorgorganisatie.

Modules

U heeft de mogelijkheid om uw zorgorganisatie te benchmarken op verschillende onderdelen, zoals:

Medewerkers

Werkbeleving is een belangrijke pijler voor hoe uw organisatie het doet als werkgever. Door medewerkers te vragen naar hun ervaring en mening krijgt u inzicht in wat er werkelijk speelt op de werkvloer. De module medewerkers maakt inzichtelijk waar uw organisatie goed scoort, wat beter kan of wat er nog mist. Dit stimuleert zorgorganisaties en de betrokken medewerkers om zichzelf continue te verbeteren.

Cliënten

De tevredenheid van cliënten is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van zorg. Door het uitvoeren van een cliënt ervaringsonderzoek geeft u gehoor aan uw cliënten door open te staan voor hun mening. Dit biedt een zorgorganisatie inzicht in de kwaliteit van de zorg die u levert en op welke aspecten er verbetering mogelijk is.

Bedrijfsvoering

Het is belangrijk voor zorgorganisaties om continue controle te houden over hun financiële huishouding. Zeker in het licht van de huidige stelselwijzigingen. Met de module bedrijfsvoering krijgt een zorgorganisatie zicht op de financiële prestaties van de eigen organisatie vergeleken met die van de sector. In een interactief dashboard wordt het voor u mogelijk om zelf verschillende gedetailleerde rapportages te maken.

Begroting

Om goede zorg te leveren is het van belang dat zorgorganisaties transparant en in control zijn over hun toekomstige financiële situatie. Met de module begroting kijkt u in januari naar de begroting voor het lopende jaar en de jaren daarna (indien beschikbaar). Hiermee worden financiële trends binnen de sector zichtbaar. Dit biedt zorgorganisaties de kans om zich te spiegelen aan de trend in de sector en eventueel hun begroting bij te stellen.

Sentiment

De module sentiment geeft een beeld van de stemming van zorgbestuurders. Waar denken zij over na, wat houdt hen bezig? Dit geeft inzicht in hoe zorgorganisaties aankijken tegen nieuwe ontwikkelingen. Dit inzicht kan worden gebruikt om snel in te spelen op actuele behoeftes en te reageren op nieuwe beleidskeuzes.

Marktontwikkeling

De module marktontwikkeling biedt een kwantitatieve en kwalitatieve analyse, op basis van openbare data zoals dat van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zowel op landelijk als regionaal niveau. Dit geeft o.a. zicht op de demografische ontwikkelingen en op zorgbudgetten binnen de gemeenten.

Overhead

Zorgorganisaties hebben te maken met sterk wijzigende regelgeving, een hoge druk op de kosten en veranderingen in de zorgmarkt. In deze omstandigheden is het voor de zorgorganisaties een uitdaging om te bewaken dat er zoveel mogelijk geld naar het primaire zorgproces gaat. De module overhead geeft een inzicht in de opbouw en omvang van de overhead van de eigen zorgorganisatie en geeft de mogelijkheid dit te vergelijken met de sector. Dit biedt inzicht in mogelijke besparingsmogelijkheden.

Business Maturity

Het Business Maturity Model (BMM) is een methodiek om de volwassenheid van de bedrijfsvoering van een organisatie vast te stellen. Met online vragenlijsten wordt het huidige en geambieerde ontwikkelniveau van de organisatie in kaart gebracht. Dit geeft inzicht in de volwassenheid van de bedrijfsvoering en vormt de basis om een verbetertraject in gang te zetten.

Leren & Ontwikkelen

De vertaling van benchmarkresultaten naar actie is belangrijk voor het doorvoeren van verbeteringen. Benchmarkresultaten kunnen worden gebruikt bij ‘het leren van anderen’ en het verder verbeteren van het ‘interne’ leerproces op basis van concrete verbeterinitiatieven. De module leren & ontwikkelen is een ondersteuningsaanbod dat er op gericht is om het leerproces effectief en efficiënt te maken voor de deelnemende zorgorganisaties.

Contact

ActiZ Benchmark Zorg

Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
Postbus 2858
3503 RG Utrecht

Voor algemene vragen over de benchmark:
benchmark@actiz.nl

Voor ondersteuning bij gebruik van de benchmark:
helpdesk@actizbz.nl

tel 030 - 273 93 93
fax 030 - 273 97 97

KvK nummer 30216479