ActiZ Benchmark Zorg

Op deze website kunt u algemene informatie over de ActiZ Benchmark Zorg vinden en al uw benchmarkzaken regelen.

Inloggen
Lukt het inloggen niet? Neemt u dan contact op met helpdesk@actizbz.nl.

Nieuwsberichten

Over de Benchmark

Alles overzichtelijk in één dashboard

ActiZ Benchmark Zorg presenteert actuele cijfers en scherpe branchebeelden waardoor verbetermogelijkheden voor uw organisatie geïdentificeerd kunnen worden.

Actueel
Het brede aanbod aan benchmark pijlers biedt een rijk en actueel inzicht in de prestaties van uw zorgorganisatie en van de branche.

Interactief
In de online rapportage omgeving kunt u continue uw benchmarkdata analyseren, inzoomen tot op detailniveau en eigen rapportages maken.

Flexibel
Het gebruiksgemak, de aantrekkelijke presentatie van resultaten en de mogelijkheid om eigen vergelijkingen te maken bieden veel flexibiliteit voor een individuele zorgorganisatie.

Modules

U heeft de mogelijkheid om uw zorgorganisatie te benchmarken op verschillende onderdelen, zoals:

MedewerkerMonitor

Werkbeleving is een belangrijke pijler voor hoe uw organisatie het doet als werkgever. Door medewerkers te vragen naar hun ervaring en mening krijgt u inzicht in wat er werkelijk speelt op de werkvloer. De module medewerkers maakt inzichtelijk waar uw organisatie goed scoort, wat beter kan of wat er nog mist. Dit stimuleert zorgorganisaties en de betrokken medewerkers om zichzelf continu te verbeteren.

Aanvullend kunt u een op maat gesprek met een individuele duiding op de resultaten aanvragen.

Marktontwikkeling

De module marktontwikkeling biedt een kwantitatieve en kwalitatieve analyse, op basis van openbare data zoals dat van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zowel op landelijk als regionaal niveau. Dit geeft o.a. zicht op de demografische ontwikkelingen en op zorgbudgetten binnen de gemeenten.

Spiegelinformatie wijkverpleging

De module Spiegelinformatie wijkverpleging biedt inzicht in uw productiegegevens ten opzichte van anderen, ten behoeve van zorgverkoop. De module toont verschillen in gemiddeld declaratiebedrag per cliënt per jaar, gemiddeld aantal uren en maanden zorg per cliënt, geleverde zorg per doelgroep, tarieven per doelgroep en volume van zorg per leeftijdsgroep. Ook zijn de gegevens gekoppeld aan de Net Promotor Score (NPS).

ActiZ Zorgmatch

De ActiZ Zorgmatch biedt de mogelijkheid om te vergelijken met organisaties die echt op uw organisatie lijken. Met behulp van een algoritme zijn clusters van organisaties gemaakt. Deze clusters zijn gebaseerd op 3 kenmerken: vergelijkbare omzet, vergelijkbare producten en een vergelijkbare stedelijke of niet- stedelijke omgeving. Ontdek de verschillen en overeenkomsten van organisaties binnen deze clusters op het gebied van financiën, cliënten en medewerkers.

Contact

ActiZ Benchmark Zorg

Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
Postbus 2858
3503 RG Utrecht

tel 085 - 077 20 00

Voor algemene vragen over de benchmark:
benchmark@actiz.nl

Voor ondersteuning bij problemen met inloggen en gebruik van de benchmark:
helpdesk@actizbz.nl

KvK nummer 30216479